Språkkonsulent/veileder

Å gå seg blind i eget manus er noe som skjer alle.

Språkvasker, korrekturleser
og veileder i manusarbeid både for forlag og for private.