Språkkonsulent/veileder

Å gå seg blind i eget manus er noe som skjer alle.

Siden 1991; variert erfaring i korrektturlesing og språkvask.

Språkvasker, korrekturleser
og veileder i manusarbeid både for forlag og for private.