Hva hadde Tordenskiold i lasten?

En mathistorisk reise fra renessansens adelskjøkken til dagens gourmet kjøkken
Foto: Per ...
Les mer >>

De som bygde vår velstand

Sommeren 2005 kom boken De som bygde vår velstand ut. Statkraft engasjerte forfatteren til å skrive ...
Les mer >>

Gudinner, hekser, urter, magi

Sommeren 2008 ga hun ut boken Gudinner – Hekser – Urter – Magi, årsaken til hekseforfølgelse og ...
Les mer >>

Petter Dass Gjestebud

Høsten 2005 ga hun ut Petter Dass Gjestebud – nordnorsk mattradisjon gjennom 1000 år.

Les mer >>

Gåten Marina

Hitlers spion i norske ballettsko.


Av de spioner man kjenner til er Marina Guobonina ...
Les mer >>

Bøker

*-Organisasjonshåndbok, medforfatter. Organisasjonsforlaget 1992
*-Gåten Marina, Aschehoug 2001
*-Gudinner – Hekser – Urter – Magi, årsaken til hekseforfølgelse og kvinneholocaust. Kolofon 2009
*-Petter Dass Gjestebud – nordnorsk mattradisjon gjennom 1000 år. Kolofon 2005
*- De som bygde vår velstand, Statkraft 2005
*- Muitalusat meannude, antologi. Skániid girjie 2012
*- Oversatt: Treholtsaken – hvem sviktet hvem. Birgitte Rahbek 2012
*- Bakenfor den lyse sang, Frøya, manusbearbeiding og tilrettelegging. 2013
*- Skapelsens paradoks, Camillo Løken, Produkt Fokus 2013. Redaktør
*- Makt Myter Media, antologi. Kolofon 2013
*-Hva hadde Tordenskiold i lasten? 2016

I tillegg til ovennevnte bøker, utgitt en rekke artikler og var medforfatter til en organisasjonsbok innen frivillige organisasjoner.

Variert forfatterskap og mer enn 20 år som dokumentarforfatter, som innovatør og grûnder, både her hjemme og ute, benyttes ofte som foredragsholder, veileder, konsulent for forlagsbransjen og som kursholder for private organisasjoner, høyskoler, reiseliv.

Boken Gåten Marina - Hitlers spion i norske ballettsko er for tiden underfilmatisering.
Se www.marinaspion.no